TRANSSAHARA

Met de Zijderoute, de Oriënt-Express en de Trans-Americana behoort de Transsahara tot de tot de verbeelding sprekende historische reizen. Voor de mens een hele toer, voor miljoenen vogels een jaarlijkse routineklus.

Vogels uit Europa verspreiden zich 's winters over grote delen van Afrika. Tot aan Kaap de Goede Hoop. Maar de meesten gaan niet zo ver. De zandbak over en het is wel mooi zo. 

De Senegaldelta is het eerste grote gebied met zoet water na de Sahara en telt naar verhouding de meeste overwinterende vogels.

Banc d'Arguin (Foto: Otto Overdijk)

Steltlopers zijn al eerder tevree met de Banc d'Arguin. Een ondiep deel van de Atlantische Oceaan ter hoogte van de Sahara. De droogvallende platen doen sterk denken aan hun favoriete stek in Europa, de Waddenzee.

Onze Transsahara-odyssee begint evenals de karavanen van vroeger in Marrakech. Maar in plaats van naar het zuidoosten richting Timboektoe af te dalen gaan wij net als de vogels, in zuidwestelijke richting de kust af.

We komen langs vogelrijke riviermondingen van de Massa, de Draa, de Chibika, de Saquia Al Hamra, de lagune van Lac Naila. En voorbij twee schiereilanden met aan het eind een spectaculair vogelleven. 

Zo nu en dan kijken we wat er landinwaarts in de woestijn te beleven valt. Bij de palmerie van Aouzeralt op de steppe tussen Guelmim en Tan Tan. Of de kloof van Oued Zahar waarboven machtige roofvogels van de woestijn zweven. 

De Transsahara-route is tegenwoordig zoals op deze foto in de Westelijke Sahara voor 99,9 procent geasfalteerd. De weg gaat echter met een grote boog om de Banc d'Arguin. Dat betekent dat we zo'n 70 kilometer door de onverharde Sahara moeten ploegen om op onze bestemming te komen. Ook in en op weg naar de parken Djoudj en Diawling is het terrein op delen onverhard, zodat we nog steeds een beetje kunnen proeven van het avontuur van vroeger.

Diep in de woestijn van de Westelijke Sahara ligt een van de bekendste vogelplekken van de Sahara, Oued Jenna. Een plek zo diep in het zuiden dat talloze vogelaars er naar toe gaan om vogels van de Sahel nog net in de Western Paleartic (WP) te zien 

Woestijnvogels zijn er ook volop wanneer we in Mauritanië op het asfalt het stuur omgooien en de onverharde woestijn inrijden richting de Banc d'Arguin. Renvogels en witbandleeuweriken in overvloed.

De Banc d'Arguin is een van de grote vogelbelevenissen op deze aarde. Met een arabische zeilboot varen we naar een van de hoogste zandbanken van het getijdengebied.  We plannen de aankomst twee uur voor hoog tij en wachten op de honderdduizenden vogels die deze hoogwatervluchtplaats gaan bezoeken. Een weergaloos schouwspel.

Wanneer we na een korte stop de Mauritaanse hoofdstad Nouakchott voorbijrijden is het snel gedaan met de Sahara.  De rood-gele zandduinen raken steeds dichter begroeid met acacia's. Ook de avifauna verandert in rap tempo. De soorten van de afro-tropische zone worden steeds talrijker.

De Senegal rivier

Dan zijn we in de Senegaldelta. We bezoeken twee parken: Diawling op de noordoever in Mauritanië en Djoudj op de zuidoever in Senegal. Daglijsten van meer dan honderd soorten zijn hier geen uitzondering. Een beetje extra ons best doen we voor bijzondere soorten als de goudgele nachtzwaluw, de zwarte kroonkraanvogel en de arabische trap.

Tijdens de rit over de Senegalese savanne spelen gieren de hoofdrol. Vijf soorten nemen we vaak waar, waaronder de rüppels- en de zeldzame oorgier. 

Aan het eind van deze dag zijn we aangekomen in het bekende Tendaba kamp aan de Gambia-rivier. Een vaartochtje door de mangroves levert weer heel wat nieuwe soorten op, zoals - met een beetje geluk - de reuzenreiger en de Afrikaanse watertrapper.

_________________________________________________________________________________________________

DATA

Banjul - Dakhla 

Agadir - Dakar

Banjul - Agadir

7 december 2019 t/m
23 december 2019
9 januari 2020
26 januari 2020
7 maart 2020 t/m
23 maart 2020

Opens internal link in current window

_________________________________________________________________________________________________