Monument Westelijke Sahara bij Tah (vroegere grens)
De Polisario-vlaggen in 2018 in niemandsland tussen Westelijke Sahara en Mauritanië.

Veiligheid

In vergelijking met andere arme gebieden in de wereld is West-Afrika een oase van veiligheid. Zeker op het platteland is de kans groot dat de straatarme vinder van een verloren portemonnee op zoek gaat naar de rijke Europese eigenaar om zijn bezit te retourneren.

 

In verstedelijkte gebieden met meer immigratie zijn dergelijke normen verwaterd, maar ook daar geldt overwegend: de gelegenheid maakt de dief.

Roofovervallen, zoals in Oostelijk en Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika komen nagenoeg niet voor. 

 Het ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert in haar reisadviezen vier niveaus. Groen is veilig; geel is veilig, maar pas op; oranje betekent alleen gaan wanneer je echt moet; rood is niet gaan.

Voor Marokko is de kleur groen. Niets aan de hand dus. De Westelijke Sahara, Senegal en Gambia kleuren op de kaart geel. Ook Mauritanië is weer geel (de kuststrook waar wij komen) nadat die enkele jaren oranje was ivm met de dreiging van terrorisme vanuit buurland Mali. 

 

De Westelijke Sahara

De Westelijke Sahara is nadat de Spanjaarden het land verlieten in 1975 door Marokko ingelijfd. Deze annexatie wordt door weinig landen erkend. Van 1975 tot 1989 voerden de Marokkanen een gewapende strijd met het Westsaharaanse bevrijdingsleger Polisario. De wapenstilstand die sinds 1989 gold is in november 2020 door Polisario opgezegd. Sindsdien zijn er met regelmaat gevechten bij de demarcatielijn die bestaat uit een grote zandwal.

Mauritanië

Nadat in 2007 in het oosten van Mauritanie vier Franse toeristen werden vermoord door Al Quada in de Sahara (AQIM) gold lange tijd een negatief reisadvies. De Mauritaanse overheid heeft echter adequate maatregelen getroffen waardoor het terrorisme in de kiem is gesmoord. Mauritanië geldt sindsdien als een van de stabielste landen in de Arabische wereld. Sinds de nieuwe president Ghazouani aan de macht is maakt het land grote stappen op het gebied van democratie en emancipatie. Ook zijn aanpak van de slavernij, waar het land berucht om was, verdient alle lof.


Gambia en Senegal

Senegal is een van de meest stabiele landen van  Afrika. Toeristenland Gambia wat minder. Op het moment van schrijven duurt het nog enkele dagen voor de presidentsverkiezingen. Vier jaar geleden verliepen die tamelijk chaotisch. Zittend dictator Yammeh werd weggestemd, maar weigerde naar verloop van tijd zijn nederlaag te erkennen.

Pas nadat troepen van de omringende landen, waaronder Senegal, dreigden met militair ingrijpen koos hij eieren voor zijn geld. Wij bevonden ons destijds met een groep bij Tendaba Rivercamp waar we het verloop van de strijd rustig afwachtten. Gelukkig konden we via planning het land verlaten. Enkele uren nadat dicatator Yammeh de vlucht had genomen.