Routes Djoudj
Vanaf de dijk is het goed vogelen
Zwarte Kroonkraanvogel
Afrikaanse zeearend
Visarend
Geelsnavel ossenpikker
Lelieloper
Zwart Porseleinhoen
Witwangstern
Boottocht: pelikanen scheren over het water
De pelikanenkraamkamer
Huzaaraap
Nijlkrokodil
Nijlvaraan

NP Djoudj

Djoudj is de Senegalese equivalent van Diawling. Het is weliswaar kleiner, maar beter gefaciliteerd. Daardoor zijn meer waarnemingen mogelijk.

Er komen jaarlijks ook veel meer toeristen naar Djoudj dan naar enig ander vogelpark in West-Afrika. De meesten maken een boottocht naar de pelikanenbroedkamer en keren daarna terug naar hun hotel in Saint Louis. 

Voor de vogelaar heeft Djoudj echter veel meer te bieden. Wie de tijd neemt en de plekken in het park bezoekt telt zo maar honderd soorten vogels of meer op een dag. 

Behalve pelikanen, flamingos, steltlopers reigers en ooievaarachtigen zijn er vele andere soorten. Zangvogels, zowel stand- als trek. Tientallen soorten roofvogels waaronder de Afrikaanse zeearend. Daarnaast een aantal tot de verbeelding sprekende soorten als arabische trap en zwarte kroonkraanvogel.

 

Knobbeleend - Sarkidiornis melanotos

Bergeend - Tadorna tadorna

Smient - Anas penelope

Zomertaling - Anas querquedula

Wintertaling - Anas crecca

Krakeend - Anas strepera

Toppereend - Aythya marila

Witoogeend - Aythya nyroca

Afrikaanse dwergeend - Nettapus auritus

Kuifeend - Aythya fuligula

Witrugeend - Thalassornis leuconotus

Nijlgans - Alopochen aegyptiaca

Marmereend - Marmaronetta angustirostris

Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis

Kleine flamingo - Phoeniconaias minor

Ooievaar - Ciconia ciconia

Zwarte Ooievaar - Ciconia nigra

Zadelbekooievaar - Ephippiorhynchus senegalensis

Afrikaanse maraboe - Leptoptilos crumeniferus

Heilige Ibis - Threskiornis aethiopicus

Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus

Hadada-ibis

Afrikaanse lepelaar - Platalea alba

Roerdomp - Botaurus stellaris

Woudaap - Ixobrychus minutus

Afrikaanse woudaap - Ixobrychus sturmii

Mangrovereiger - Butorides striata

Koereiger - Bubulcus ibis

Blauwe Reiger - Ardea cinerea

Zwartkopreiger - Ardea melanocephala

Middelste Zilverreiger - Egretta intermedia

Reuzenreiger - Ardea goliath

Trapper - Podica senegalensis

Zwarte Wouw - Milvus migrans

Afrikaanse Zwaluwstaartwouw - Elanus riocourii

Palmgier - Gypohierax angolensis

Kapgier - Necrosyrtes monachus

Witruggier - Gyps africanus

Rüppells Gier - Gyps rueppelli

Aasgier

Oorgier - Torgos tracheliotus

Slangenarend - Circaetus gallicus

Bruine Slangenarend - Circaetus cinereus

Beaudouins slangenarend - Circaetus beaudouini

Bateleur - Terathopius ecaudatus

Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus

Grauwe Kiekendief - Circus pygargus

Kaalkopkiekendief - Polyboroides typus

Wespendief - Pernis apivorus

Donkere Zanghavik - Melierax metabates

Gabarhavik - Micronisus gabar

Shikra - Accipiter badius

Buizerd - Buteo buteo

Sprinkhaanbuizerd - Butastur rufipennis

Arendbuizerd - Buteo rufinus

Savannearend - Aquila rapax

Havikarend - Aquila fasciata

Vechtarend - Polemaetus bellicosus

Dwergarend - Hieraaetus pennatus

Wahlbergs arend - Hieraaetus wahlbergii

Geelsnavelwouw - Milvus aegyptius

Torenvalk - Falco tinnunculus

Kleine torenvalk - Falco naumanni)

Grijze Torenvalk - Falco ardosiaceus

Boomvalk - Falco subbuteo

Eleonora's valk - Falco eleonorae

Slechtvalk - Falco peregrinus

Roodkopsmelleken - Falco chicquera

Purperkoet - Porphyrio porphyrio

Denhams trap - Neotis denhami

Arabische trap - Ardeotis arabs

Langstaartnachtzwaluw - Caprimulgus climacurus

Gestreepte ijsvogel - Halcyon chelicuti

Schildraaf - Corvus albus

Senegalese vliegenvanger - Batis senegalensis

Bandvink - Amadina fasciata

Witwangfluiteend - Dendrocygna viduata

Spoorwiekgans - Plectropterus gambensis

Slobeend - Anas clypeata

Dodaars - Tachybaptus ruficollis

Flamingo - Phoenicopterus roseus

Afrikaanse Nimmerzat - Mycteria ibis

Lepelaar - Platalea leucorodia

Kwak - Nycticorax nycticorax

Ralreiger - Ardeola ralloides

Purperreiger - Ardea purpurea

Grote Zilverreiger - Ardea alba

Zwarte Reiger - Egretta ardesiaca

Westelijke Rifreiger - Egretta gularis

Hamerkop - Scopus umbretta

Roze Pelikaan - Pelecanus onocrotalus

Kleine Pelikaan - Pelecanus rufescens

Afrikaanse Dwergaalscholver - Microcarbo africanus

Aalscholver - Phalacrocorax carbo

Afrikaanse Slangenhalsvogel - Anhinga rufa

Visarend - Pandion haliaetus

Grijze Wouw - Elanus caeruleus

Afrikaanse Zeearend - Haliaeetus vocifer

Zwart Porseleinhoen - Amaurornis flavirostra

Waterhoen - Gallinula chloropus

Zwarte Kroonkraanvogel - Balearica pavonina

Senegalese Griel - Burhinus senegalensis

Kluut - Recurvirostra avosetta

Sporenkievit - Vanellus spinosus

Bontbekplevier - Charadrius hiaticula

Kleine Plevier - Charadrius dubius

Lelieloper - Actophilornis africanus

Grutto - Limosa limosa

Oeverloper - Actitis hypoleucos

Kleine Strandloper - Calidris minuta

Krombekstrandloper - Calidris ferruginea

Grijskopmeeuw - Chroicocephalus cirrocephalus

Witvleugelstern - Chlidonias leucopterus

Rotsduif - Columba livia

Gespikkelde duif - Columba guinea

Treurtortel - Streptopelia decipiens

Sen. Spoorkoekoek - Centropus senegalensis

Afrikaanse Velduil - Asio capensis capensis

Blauwnekmuisvogel - Urocolius macrourus

Sahelscharrelaar - Coracias abyssinicus

Bonte IJsvogel - Ceryle rudis

Malachietijsvogel - Corythornis cristatus

Groene Bijeneter - Merops persicus

Gambiapoederdonsklauwier - Dryoscopus gambensis

Roodkopklauwier - Lanius senator

Huiszwaluw - Delichon urbicum

Afrikaanse Roodborsttapuit - Saxicola torquatus

Roodbekwever - Quelea quelea

Gele Kwikstaart - Motacilla flava

Witte Kwikstaart - Motacilla alba