De route door het park
Een vlucht grutto's in de nabijheid van de plantage van het Rosso Project
Entree Diawling
De uitkijkhut
Diawling en het naastgelegen Djoudj tellen ongeveer 100.000 flamingo's.
Ook knobbelzwijnen in overvloed
Enorme kuddes zebu's op de piste
Middelste zilverreiger
Ralreiger
Roze Pelikaan
Slangenarend
Herdersplevier
Sporenkievit
Witwangfluiteend
Idem
Knobbelzwijnen en pelikanen
Kwak
Pelikanen
Nimmerzatten

NP Diawling

Het Diawling park ligt in het uiterste zuidwesten van Mauritaniƫ. De Senegal-rivier buigt hier naar het zuiden. Het grootste deel van het park ligt ten westen van de rivier. Grote delen van het gebied lopen in de regentijd onder water.

De begroeiing bestaat vooral uit gras en lage struiken. Bomen - waaronder de noordelijkste baobabs van Afrika - komen alleen voor op enkele hooggelegen plekken.

Het park is vooral het domein van watervogels. Het aantal pelikanen wordt geschat op 25.000. Ook flamingo's zijn er in duizendtallen. Andere grotere soorten zijn lepelaars, aalscholvers en reigers .

In kleinere aantallen komen er ook bijzondere soorten voor, zoals de Arabische trap, de gele nachtzwaluw en de roerdomp. Behalve vogels zijn er wrattenzwijnen (veel), nijlvaranen, apen en gazelles. Uiterst zeldzaam is de West-Afrikaanse Lamentijn (zeekoe).


Barbarijse frankolijn - Pternistis bicalcaratus

Kwartel - Coturnix coturnix

Gestreepte vechtkwartel - Turnix sylvatica

Roodbuikzandhoen - Pterocles exustus

Rosse fluiteend - Dendrocygna bicolor

Knobbeleend - Sarkidiornis melanotos

Spoorwiekgans - Plectropterus gambensis

Bergeend - Tadorna tadorna

Pijlstaarteend - Anas acuta

Zomertaling - Anas querquedula

Slobeend - Anas clypeata

Tafeleend - Aythya ferina

Witoogeend - Aythya nyroca

Afrikaanse dwergeend - Nettapus auritus

Nijlgans - Alopochen aegyptiaca

Dodaars - Tachybaptus ruficollis

Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis

Kleine flamingo - Phoeniconaias minor

Afrikaanse Nimmerzat - Mycteria ibis

Ooievaar - Ciconia ciconia

Zadelbekooievaar - Ephippiorhynchus senegalensis

Afrikaanse maraboe - Leptoptilos crumeniferus

Afrikaanse gaper - Anastomus lamelligerus

Bisschopsooievaar - Ciconia episcopus

Heilige Ibis - Threskiornis aethiopicus

Mauritaanse lepelaar - Platalea leucorodia balsaci

Afrikaanse lepelaar - Platalea alba

Kwak - Nycticorax nycticorax

Mangrovereiger - Butorides striata

Ralreiger - Ardeola ralloides

Koereiger - Bubulcus ibis

Zwartkopreiger - Ardea melanocephala

Purperreiger - Ardea purpurea

Grote Zilverreiger - Ardea alba

Middelste Zilverreiger - Egretta intermedia

Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta

Kleine Pelikaan - Pelecanus rufescens

Jan-van-gent - Morus bassanus

Bruine gent - Sula leucogaster

Visarend - Pandion haliaetus

Grijze Wouw - Elanus caeruleus

Afrikaanse Zwaluwstaartwouw - Elanus riocourii

Slangenarend - Circaetus gallicus

Steppekiekendief - Circus macrourus

Wespendief - Pernis apivorus

Donkere Zanghavik - Melierax metabates

Savannearend - Aquila rapax

Vechtarend - Polemaetus bellicosus

Dwergarend - Hieraaetus pennatus

Torenvalk - Falco tinnunculus

Boomvalk - Falco subbuteo

Lannervalk - Falco biarmicus

Slechtvalk - Falco peregrinus

Roodkopsmelleken - Falco chicquera

Klein waterhoen - Porzana parva

Zwart Porseleinhoen - Amaurornis flavirostra

Waterhoen - Gallinula chloropus

Meerkoet - Fulica atra

Purperkoet - Porphyrio porphyrio

Zwarte Kroonkraanvogel - Balearica pavonina

Denhams trap - Neotis denhami

Arabische trap - Ardeotis arabs

Steltkluut - Himantopus himantopus

Kluut - Recurvirostra avosetta

Zwartkopkievit - Vanellus tectus

Lelkievit - Vanellus senegallus

Goudplevier - Pluvialis apricaria

Zilverplevier - Pluvialis squatarola

Bontbekplevier - Charadrius hiaticula

Kleine Plevier - Charadrius dubius

Strandplevier - Charadrius alexandrinus

Vorkstaartplevier - Glareola pratincola

Herdersplevier - Charadrius pecuarius

Grutto - Limosa limosa

Rosse Grutto - Limosa lapponica

Regenwulp - Numenius phaeopus

Wulp - Numenius arquata

Tureluur - Tringa totanus

Groenpootruiter - Tringa nebularia

Poelruiter - Tringa stagnatilis

Zwarte ruiter - Tringa erythropus

Witgat - Tringa ochropus

Bosruiter - Tringa glareola

Oeverloper - Actitis hypoleucos

Steenloper - Arenaria interpres

Kanoet - Calidris canutus

Kleine Strandloper - Calidris minuta

Krombekstrandloper - Calidris ferruginea

Bonte Strandloper - Calidris alpina

Drieteenstrandloper - Calidris alba

Temmincks strandloper - Calidris temminckii

Watersnip - Gallinago gallinago

Goudsnip - Rostratula benghalensis

Grauwe franjepoot - Phalaropus lobatus

Renvogel - Cursorius cursor

Temmincks renvogel - Cursorius temminckii

Dunbekmeeuw - Chroicocephalus genei

Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus

Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Grijskopmeeuw - Chroicocephalus cirrocephalus

Audouins Meeuw - Ichthyaetus audouin

Koningsstern - Thalasseus maximus

Witwangstern - Chlidonias hybrida

Zwarte stern - Chlidonias niger

Dwergstern - Sternula albifrons

Visdief - Sterna hirundo

Grote Stern - Thalasseus sandvicensis

Noordse Stern - Sterna paradisaea

Witvleugelstern - Chlidonias leucopterus

Dougalls stern - Sterna dougallii

Afrikaanse schaarbek - Rhynchops flavirostris

Gespikkelde duif - Columba guinea

Zomertortel - Streptopelia turtur

Wijntortel - Streptopelia vinacea

Maskerduif - Oena capensis

Palmtortel - Spilopelia senegalensis

Grijze Bananeneter - Crinifer piscator

Kuifkoekoek - Clamator glandarius

Jacobijnkoekoek - Clamator jacobinus

Diederikkoekoek - Chrysococcyx caprius

Kerkuil - Tyto alba

Nachtzwaluw - Caprimulgus europaeus

Langstaartnachtzwaluw - Caprimulgus climacurus

Afrikaanse Palmgierzwaluw - Cypsiurus parvus

Gierzwaluw - Apus apus

Huisgierzwaluw - Apus affinis

Blauwnekmuisvogel - Urocolius macrourus

Sahelscharrelaar - Coracias abyssinicus

Gestreepte ijsvogel - Halcyon chelicuti

Dwergbijeneter - Merops pusillus

Kleine groene bijeneter - Merops orientalis

Witkeelbijeneter - Merops albicollis

Bijeneter - Merops apiaster

Hop - Upupa epops

Zwarte Boomhop - Rhinopomastus aterrimus

Grijze Tok - Tockus nasutus

Noordelijke Roodsnaveltok - Tockus erythrorhynchus

Roodgele Baardvogel - Lybius vieilloti

Kleine grijze specht - Dendropicos elachus

Stippelspecht - Campethera punctuligera

Grijsgroene Specht - Dendropicos goertae

Broebroe - Nilaus afer

Zwartkruintsjagra - Tchagra senegalus

Klapekster - Lanius excubitor

Roodkopklauwier - Lanius senator

Wielewaal - Oriolus oriolus

Schildraaf - Corvus albus

Witbandleeuwerik - Alaemon alaudipes

Zwartkruinvinkleeuwerik - Eremopterix nigriceps

Struikleeuwerik - Mirafra cantillans

Bruinrugvinkleeuwerik - Eremopterix leucotis

Grauwe Buulbuul - Pycnonotus barbatus

Oeverzwaluw - Riparia riparia

Huiszwaluw - Delichon urbicum

Boerenzwaluw - Hirundo rustica

Tjiftjaf - Phylloscopus collybita

Fitis - Phylloscopus trochilus

Graszanger - Cisticola juncidis

Roestflankprinia - Prinia subflava

Grasmus - Sylvia communis

Baardgrasmus - Sylvia cantillans

Zwartkop - Sylvia atricapilla

Westelijke Orpheusgrasmus - Sylvia hortensis

Tuinfluiter - Sylvia borin

Oostelijke vale spotvogel - Iduna pallida

Groene Langstaartglansspreeuw - Lamprotornis caudatus

Roodbuikglansspreeuw - Lamprotornis pulcher

Groenstaartglansspreeuw - Lamprotornis chalybaeus

Geelsnavelossenpikker - Buphagus africanus

Gekraagde roodstaart - Phoenicurus phoenicurus

Tapuit - Oenanthe oenanthe

Woestijntapuit - Oenanthe deserti

Bruine miertapuit - Myrmecocichla aethiops

Grauwe vliegenvanger - Muscicapa striata

Bonte vliegenvanger - Ficedula hypoleuca

Senegalese vliegenvanger - Batis senegalensis

Rosse waaierstaart - Cercotrichas galactotes

Zwarte waaierstaart - Cercotrichas podobe

Kleine Honingzuiger - Hedydipna platura

Huismus - Passer domesticus

Grijskopmus - Passer griseus

Zwartkopwever - Ploceus melanocephalus

Witsnavelbuffelwever - Bubalornis albirostris

Zwartnekwever - Ploceus nigricollis

Grote Textorwever - Ploceus cucullatus

Roodbekwever - Quelea quelea

Napoleonwever

Vuurvink - Lagonosticta senegala

Bandvink - Amadina fasciata

Staalvink - Vidua chalybeata

Sahelparadijswida - Vidua orientalis

Graspieper - Anthus pratensis

Duinpieper - Anthus campestris

Witte Kwikstaart - Motacilla alba

Witwangfluiteend - Dendrocygna viduata

Flamingo - Phoenicopterus roseus

Zwarte Ooievaar - Ciconia nigra

Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus

Lepelaar - Platalea leucorodia

Blauwe Reiger - Ardea cinerea

Zwarte Reiger - Egretta ardesiaca

Westelijke Rifreiger - Egretta gularis

Hamerkop - Scopus umbretta

Roze Pelikaan - Pelecanus onocrotalus

Afrikaanse Dwergaalscholver - Microcarbo africanus

Aalscholver - Phalacrocorax carbo

Afrikaanse Slangenhalsvogel - Anhinga rufa

Zwarte Wouw - Milvus migrans

Afrikaanse Zeearend - Haliaeetus vocifer

Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus

Grauwe Kiekendief - Circus pygargus

Geelsnavelwouw - Milvus aegyptius

Senegalese Griel - Burhinus senegalensis

Sporenkievit - Vanellus spinosus

Lelieloper - Actophilornis africanus

Kemphaan - Philomachus pugnax

Lachstern - Gelochelidon nilotica

Reuzenstern - Hydroprogne caspia

Sen. Spoorkoekoek - Centropus senegalensis

Bonte IJsvogel - Ceryle rudis

Groene Bijeneter - Merops persicus

Kuifleeuwerik - Galerida cristata

Gele Kwikstaart - Motacilla flava