Rosso

Vogelen bij hotel Rosso
Blauwnekmuisvogel
Broebroe
Roodkopklauwier
Roodbekwevers
Dottergele wever

Rosso is het centrum van een landbouwgebied dat gedomineerd wordt door de verbouw van rijst. Daarkomen miljoenen roodbekwevers op af. Tot afgrijzen van de boeren die zelfs sproeivliegtuigen inzetten om de vogels te doden. Ongelofelijk dom, maar kennelijk ook nutteloos want de wolken wevers domineren aan het eind van de middag nog steeds de horizon van het buitengebied van Rosso.

Maar behalve roodbekwevers zijn er nog veel meer vogels te zien. Vooral in de nabijheid van ons hotel Chamaana, waar diverse afwateringskanelen lopen. 

We zijn hier beland in de afrotropische zone. Wie alleen de WP kent zal zijn ogen uitkijken. De ene na de andere exoot. Van hamerkop tot de grijze tok. Muisvogels, glansspreeuwen en noem de soorten maar op die vanaf nu dag na dag vertrouwder worden.

 

Roodbuikzandhoen - Pterocles exustus

Steppekiekendief - Circus macrourus

Gespikkelde duif - Columba guinea

Waterrietzanger - Acrocephalus paludicola

Groenstaartglansspreeuw - Lamprotornis chalybaeus

Senegalese vliegenvanger - Batis senegalensis

Zwarte waaierstaart - Cercotrichas podobe

Zwartnekwever - Ploceus nigricollis

Dodaars - Tachybaptus ruficollis

Ralreiger - Ardeola ralloides

Koereiger - Bubulcus ibis

Middelste Zilverreiger - Egretta intermedia

Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta

Hamerkop - Scopus umbretta

Aalscholver - Phalacrocorax carbo

Zwarte Wouw - Milvus migrans

Slangenarend - Circaetus gallicus

Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus

Dwergarend - Hieraaetus pennatus

Torenvalk - Falco tinnunculus

Steltkluut - Himantopus himantopus

Sporenkievit - Vanellus spinosus

Bontbekplevier - Charadrius hiaticula

Lelieloper - Actophilornis africanus

Witgat - Tringa ochropus

Oeverloper - Actitis hypoleucos

Kleine Strandloper - Calidris minuta

Renvogel - Cursorius cursor

Maskerduif - Oena capensis

Sen. Spoorkoekoek - Centropus senegalensis

Blauwnekmuisvogel - Urocolius macrourus

Grijze Tok - Tockus nasutus

Broebroe - Nilaus afer

Roodkopklauwier - Lanius senator

Schildraaf - Corvus albus

Grauwe Buulbuul - Pycnonotus barbatus

Oeverzwaluw - Riparia riparia

Huiszwaluw - Delichon urbicum

Graszanger - Cisticola juncidis

Krekelprinia - Spiloptila clamans

Roodbuikglansspreeuw - Lamprotornis pulcher

Tapuit - Oenanthe oenanthe

Dottergele Wever - Ploceus vitellinus

Roodbekwever - Quelea quelea

Blauwfazantje - Uraeginthus bengalus

Witte Kwikstaart - Motacilla alba

Senegalese Krombek - Sylvietta brachyura