Banc d'Arguin

De tocht met de 'lanche' van Iwik naar hoogwatervluchtplaats Nair
Een palet van vogels op de hoogwatervluchtplaats Nair
Flamingo's kanoeten en rosse grutto's vliegen op van Nair
Een lanche op volle zee
Reigers
Lepelaars
Lepelaars in de lucht
Een tapuit lift mee op het zeil van de boot

De enorme betekenis van het gebied in de wereldwijde trek van zeevogels werd pas goed duidelijk tijdens een expeditie van vier Friese biologiestudenten uit Groningen in 1980. De expeditieleden, waaronder vogelprofessor aan de RuG Theunis Piersma, telden maar liefst 2,5 miljoen vogels. In 1989 plaatste de Unesco het gebied op de World Heritage lijst.

 

De Banc d’Arguin bestaat uit zand van de Azzafâl duinen dat door de aanhoudende passaatwinden in zee wordt geblazen. Bij vloed staat het grootste gedeelte van het gebied onder water. De gelijkenis met de Waddenzee is niet alleen vanwege de grote aantallen vogels, maar ook vanwege het landschap, treffend.

De zee zit er vol met vis. Een uurtje hengelen aan boord in afwachting van de vogels leverde afgelopen voorjaar dertig dikke vissen op. Onderverdeeld in zeven soorten. Dolfijnen begeleiden de zeilboten vaak op hun tocht. Roggen zwemmen in het kristalheldere water onder de boot door terwijl zeeschildpadden op afstand in het water dobberen.

In het gebied wonen slechts 500 mensen. De Imraguen. Ze stammen af van vrijgelaten zwarte slaven van de Arabische nomaden uit het binnenland. In het verleden ruilden ze hun vis voor vlees, melk en graan. Tegenwoordig gaat de vis per Landcruiser naar de visafslag van Nouakchott en kopen de Imraguen wat ze nodig hebben in de winkeltjes van de hoofdstad.

De Banc d’Arguin wordt regelmatig door Nederlanders bezocht. Piersma komt er meerdere keren per jaar en ook Natuurmonumentenman Otto Overdijk van Schiermonnikoog is vaste gast. In hun kielzog trekken tientallen Nederlanders mee om te assisteren bij tellingen en onderzoekswerk.

Dat gebeurt vanuit een onderzoekscentrum in Iwik. Een gebouw dat aan vervanging toe is. De Friese architecte Nynke-Rixt Jukema bezocht vorig jaar de Banc d'Arguin met de bedoeling inspiratie op te doen voor een nieuw ontwerp.

Op korte afstand van het centrum hebben de Imraguen een camping aangelegd, onder bezielende leiding van Sidi Ely. Een Mauritaan die voor zijn studie negen jaar in Moermansk verbleef. Hij heeft diverse cursussen als vogelgids gevolgd en gaat mee op de boot naar de eilanden.

 

Mauritaanse lepelaar - Platalea leucorodia balsaci

Flamingo - Phoenicopterus roseus

Lepelaar - Platalea leucorodia

Blauwe Reiger - Ardea cinerea

Westelijke Rifreiger - Egretta gularis

Roze Pelikaan - Pelecanus onocrotalus

Jan-van-gent - Morus bassanus

Torenvalk - Falco tinnunculus

Boomvalk - Falco subbuteo

Senegalese Griel - Burhinus senegalensis

Scholekster - Haematopus ostralegus

Goudplevier - Pluvialis apricaria

Bontbekplevier - Charadrius hiaticula

Rosse Grutto - Limosa lapponica

Regenwulp - Numenius phaeopus

Wulp - Numenius arquata

Tureluur - Tringa totanus

Oeverloper - Actitis hypoleucos

Steenloper - Arenaria interpres

Kanoet - Calidris canutus

Renvogel - Cursorius cursor

Dunbekmeeuw - Chroicocephalus genei

Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus

Reuzenstern - Hydroprogne caspia

Visdief - Sterna hirundo

Grote Stern - Thalasseus sandvicensis

Hop - Upupa epops

Klapekster - Lanius excubitor

Bruinnekraaf - Corvus ruficollis

Witbandleeuwerik - Alaemon alaudipes

Kuifleeuwerik - Galerida cristata

Tapuit - Oenanthe oenanthe

Woestijntapuit - Oenanthe deserti

Woestijnmus - Passer simplex

Witte Kwikstaart - Motacilla alba