Dakhla

Het landpunt van het schiereiland van Dakhla
Jan-van-gent (Foto: Hans Verdaat)
Kelpmeeuw (Foto: Hans Verdaat)
Kuhls pijlstormvogel (Foto: Hans Verdaat)
Baai van Dakhla
Vogelen in de baai van Dakhla
Overvliegende lepelaars
Koningssterns
Flamingo (Foto: Ben Engelen)
Witbandleeuwerik (Foto: Marcel van Kammen)

Langs de westkust van Afrika treffen we een aantal haffen. Gevormd door oude rivieren die in de oceaan mondden. De rivieren zijn opgedroogd. De haf zelf is meer dan 40 kilometer lang en slechts enkele honderden meters breed. Aan het eind Dakhla, de op een na grootste stad van de West-Sahara.

De punt van het schiereiland is beroemd vanwege de vele zeevogels. Meeuwen, sterns, jagers, stormvogels en jan-van-genten.

Daarna terug richting het vaste land. In de oksel van de baai is een sterke werking van eb en vloed. Grote delen vallen droog. In de uitgestrekte zeegrasvelden is het een drukte van belang van steltlopers en andere zeevogels. Hier kan over het wad gelopen worden. In de Banc d’Arguin, waar soortgelijke zeegrasvelden voorkomen, is dat verboden. Lepelaars. reigers, flamingo’s en vele steltlopers.

 

Westelijke Rifreiger - Egretta gularis

Roodstuittapuit - Oenanthe moesta

Zwarte zee-eend - Melanitta nigra

Pijlstaarteend - Anas acuta

Slobeend - Anas clypeata

Tafeleend - Aythya ferina

Witoogeend - Aythya nyroca

Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus

Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta

Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus

Steltkluut - Himantopus himantopus

Kluut - Recurvirostra avosetta

Goudplevier - Pluvialis apricaria

Strandplevier - Charadrius alexandrinus

Poelruiter - Tringa stagnatilis

Zwarte ruiter - Tringa erythropus

Bosruiter - Tringa glareola

Kanoet - Calidris canutus

Kleine Strandloper - Calidris minuta

Krombekstrandloper - Calidris ferruginea

Drieteenstrandloper - Calidris alba

Watersnip - Gallinago gallinago

Bokje - Lymnocryptes minimus

Rosse Franjepoot - Phalaropus fulicarius

Grauwe franjepoot - Phalaropus lobatus

Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus

Grote mantelmeeuw - Larus marinus

Drieteenmeeuw - Rissa tridactyla

Grijskopmeeuw - Chroicocephalus cirrocephalus

Kleinste Jager - Stercorarius longicaudus

Kleine Jager - Stercorarius parasiticus

Middelste jager - Stercorarius pomarinus

Grote Jager - Stercorarius skua

Lachstern - Gelochelidon nilotica

Koningsstern - Thalasseus maximus

Bengaalse stern - Thalasseus bengalensis

Zwarte stern - Chlidonias niger

Dwergstern - Sternula albifrons

Noordse Stern - Sterna paradisaea

Kuhls pijlstormvogel - Calonectris borealis

Grauwe pijlstormvogel - Puffinus griseus

Noordse pijlstormvogel - Puffinus puffinus

Grote pijlstormvogel - Puffinus gravis

Vaal stormvogeltje - Oceanodroma leucorhoa

Bont Stormvogeltje - Pelagodroma marina

Madeirastormvogeltje - Pterodroma madeira

Velduil - Asio flammeus

Draaihals - Jynx torquilla

Zwartkruinvinkleeuwerik - Eremopterix nigriceps

Brilgrasmus - Sylvia conspicillata

Orpheusspotvogel - Hippolais polyglotta

Zwarte Tapuit - Oenanthe leucura

Roodkeelpieper - Anthus cervinus

Flamingo - Phoenicopterus roseus

Lepelaar - Platalea leucorodia

Blauwe Reiger - Ardea cinerea

Visarend - Pandion haliaetus

Arendbuizerd - Buteo rufinus

Scholekster - Haematopus ostralegus

Zilverplevier - Pluvialis squatarola

Bontbekplevier - Charadrius hiaticula

Rosse Grutto - Limosa lapponica

Regenwulp - Numenius phaeopus

Wulp - Numenius arquata

Tureluur - Tringa totanus

Groenpootruiter - Tringa nebularia

Oeverloper - Actitis hypoleucos

Steenloper - Arenaria interpres

Dunbekmeeuw - Chroicocephalus genei

Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Audouins Meeuw - Ichthyaetus audouin

Reuzenstern - Hydroprogne caspia

Turkse Tortel - Streptopelia decaocto

Bruinnekraaf - Corvus ruficollis

Witbandleeuwerik - Alaemon alaudipes

Kuifleeuwerik - Galerida cristata

Temmincks Strandleeuwerik - Eremophila bilopha

Iberische Tjiftjaf - Phylloscopus ibericus

Zwarte Spreeuw - Sturnus unicolor

Woestijntapuit - Oenanthe deserti

Huismus - Passer domesticus

Witte Kwikstaart - Motacilla alba