West-Sahara

Bruinnekraaf
Iberische Tjiftjaf
Temmincks strandleeuwerik
Kuifleeuwerik

De soortenrijkdom is niet de grootste attractie van de Westelijke Sahara. De Westelijke Sahara behoort tot het uiterste zuiden van de westelijke palearctische zone, waarin ook Europa ligt. 

Veel WP-lijstschrijvers trekken er naar toe om hun lijsten aan te vullen met soorten voor wie de westelijke Sahara het meest noordelijke verspreidingsgebied is, zoals de schildraaf, Soedanese goudmus en de woestijnmus. 

 

Barbarijse patrijs - Alectoris barbara

Jan-van-gent - Morus bassanus

Aalscholver - Phalacrocorax carbo

Mar. aalscholver - Phalacrocorax carbo lucidus/mar.

Visarend - Pandion haliaetus

Rode Wouw - Milvus milvus

Torenvalk - Falco tinnunculus

Scholekster - Haematopus ostralegus

Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Audouins Meeuw - Ichthyaetus audouin

Grote Stern - Thalasseus sandvicensis

Kuhls pijlstormvogel - Calonectris borealis

Madeiragierzwaluw - Apus unicolor

Iberische Klapekster - Lanius meridionalis

Witbandleeuwerik - Alaemon alaudipes

Temmincks Strandleeuwerik - Eremophila bilopha

Theklaleeuwerik - Galerida theklae

Huiszwaluw - Delichon urbicum

Boerenzwaluw - Hirundo rustica

Roodstuitzwaluw - Cecropis daurica

Iberische Tjiftjaf - Phylloscopus ibericus

Brilgrasmus - Sylvia conspicillata

Kleine Zwartkop - Sylvia melanocephala

Provençaalse grasmus - Sylvia undata

Blauwe Rotslijster - Monticola solitarius

Paapje - Saxicola rubetra

Roodstuittapuit - Oenanthe moesta

Tapuit - Oenanthe oenanthe

Woestijntapuit - Oenanthe deserti

Zwarte Tapuit - Oenanthe leucura

Witte Kwikstaart - Motacilla alba