NP Khenifiss

Khenifiss, overzicht
Het wad bij Khenifiss
Duinen bij Lac Naila
Bootsteiger, Lac Naila
Bontbekplevier
Rosse grutto's
Duinen, wad en water
De zoutpannen

Een onbekend park, maar toch net als Banc d'Arguin, Djoudj en de Waddenzee Unesco werelderfgoed.

Het bestaat uit een lagune die in het noorden uitmondt in de Atlantische Oceaan. De rest van de lagune is door een duinenrij gescheiden van zee. Dat levert prachtige vergezichten.

De lagune is het restant van een riviermonding uit nattere tijden. Net als in de Banc d'Arguin en de Baai van Dakhla zijn hier veel steltlopers en andere watergebonden vogels. 

Soms is het mogelijk met een gemotoriseerde vissersboot een tocht te maken. Zo niet, dan maken we een wandeling over de met o.a. zeekraal begroeide wadplaten. 

Aan het eind van de steeds ondieper en uiteindelijk droge lagune liggen de zoutpannen van Thrarza. Het zout dat zich hier heeft afgezet wordt gewonnen voor industriĆ«le verwerking.

 

Bergeend - Tadorna tadorna

Smient - Anas penelope

Pijlstaarteend - Anas acuta

Zomertaling - Anas querquedula

Slobeend - Anas clypeata

Toppereend - Aythya marila

Dodaars - Tachybaptus ruficollis

Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis

Zwarte Ooievaar - Ciconia nigra

Lepelaar - Platalea leucorodia

Kwak - Nycticorax nycticorax

Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus

Lannervalk - Falco biarmicus

Kluut - Recurvirostra avosetta

Zilverplevier - Pluvialis squatarola

Strandplevier - Charadrius alexandrinus

Grutto - Limosa limosa

Regenwulp - Numenius phaeopus

Groenpootruiter - Tringa nebularia

Steenloper - Arenaria interpres

Kanoet - Calidris canutus

Kleine Strandloper - Calidris minuta

Krombekstrandloper - Calidris ferruginea

Drieteenstrandloper - Calidris alba

Temmincks strandloper - Calidris temminckii

Watersnip - Gallinago gallinago

Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus

Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Audouins Meeuw - Ichthyaetus audouin

Kleine Jager - Stercorarius parasiticus

Grote Jager - Stercorarius skua

Lachstern - Gelochelidon nilotica

Reuzenstern - Hydroprogne caspia

Koningsstern - Thalasseus maximus

Bengaalse stern - Thalasseus bengalensis

Witwangstern - Chlidonias hybrida

Zwarte stern - Chlidonias niger

Dwergstern - Sternula albifrons

Grote Stern - Thalasseus sandvicensis

Kuhls pijlstormvogel - Calonectris borealis

Grauwe pijlstormvogel - Puffinus griseus

Noordse pijlstormvogel - Puffinus puffinus

Flamingo - Phoenicopterus roseus

Koereiger - Bubulcus ibis

Blauwe Reiger - Ardea cinerea

Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta

Visarend - Pandion haliaetus

Torenvalk - Falco tinnunculus

Scholekster - Haematopus ostralegus

Goudplevier - Pluvialis apricaria

Bontbekplevier - Charadrius hiaticula

Rosse Grutto - Limosa lapponica

Wulp - Numenius arquata

Tureluur - Tringa totanus

Oeverloper - Actitis hypoleucos

Bonte Strandloper - Calidris alpina

Renvogel - Cursorius cursor

Dunbekmeeuw - Chroicocephalus genei

Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Rotsduif - Columba livia

Iberische Tjiftjaf - Phylloscopus ibericus

Grasmus - Sylvia communis

Kleine Zwartkop - Sylvia melanocephala

Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros

Roodborsttapuit - Saxicola rubicola

Tapuit - Oenanthe oenanthe

Woestijntapuit - Oenanthe deserti

Zwarte Tapuit - Oenanthe leucura

Witte Kwikstaart - Motacilla alba

Woestijnvink - Bucanetes githagineus