Oued Zehar

Omgeving Oued Zahar
Sahelzandhoen
Woestijntapuit

De regens in het najaar van  2014 zorgden in februari 2015 voor een groot bloementapijt. Wat de vogels betreft viel het een beetje tegen.

Sahelzandhoen - Pterocles senegallus

Casarca - Tadorna ferruginea

Marmereend - Marmaronetta angustirostris

Koereiger - Bubulcus ibis

Meerkoet - Fulica atra

Steltkluut - Himantopus himantopus

Bontbekplevier - Charadrius hiaticula

Kleine Plevier - Charadrius dubius

Groenpootruiter - Tringa nebularia

Oeverloper - Actitis hypoleucos

Bonte Strandloper - Calidris alpina

Zomertortel - Streptopelia turtur

Gierzwaluw - Apus apus

Hop - Upupa epops

Roodkopklauwier - Lanius senator

Oeverzwaluw - Riparia riparia

Huiszwaluw - Delichon urbicum

Boerenzwaluw - Hirundo rustica

Iberische Tjiftjaf - Phylloscopus ibericus

Baardgrasmus - Sylvia cantillans

Brilgrasmus - Sylvia conspicillata

Atlasgrasmus - Sylvia deserticola

Zwartkop - Sylvia atricapilla

Westelijke Orpheusgrasmus - Sylvia hortensis

Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros

Diadeemroodstaart - Phoenicurus moussieri

Roodborsttapuit - Saxicola rubicola

Tapuit - Oenanthe oenanthe

Blonde tapuit -Oenanthe hispanica

Grauwe vliegenvanger - Muscicapa striata

Bonte vliegenvanger - Ficedula hypoleuca

Boompieper - Anthus trivialis