NP Souss-Massa

Oued Massa bij de monding
Route naar de zee
Route marmereenden
De kolonie heremietibissen (Foto: Coby Hoogeboom)
Diadeemroodstaart (Foto: Coby Hoogeboom)

Het Souss-Massa park is in 1991 door de Marokkaanse overheid ingesteld. Het omvat een groot deel van de Atlantische kust tussen Agadir en Sidi Ifni en concentreert zich rond de mondingen van de oued (tijdelijk watervoerende rivieren) Souss in de nabijheid van Agadir en de enkele tientallen kilometers zuidelijker gelegen Massa.

Wij bezoeken de laatste. Dit park is vooral bekend vanwege het voorkomen van drie van de vier in Marokkaanse kolonies van de vrijwel uitgestorven Heremiet Ibis (Geronticus eremita). 

In de brakke zijkanalen zwemt de marmereend en in de stuiken langs de mondingen zitten talloze zangvogels. Bij de monding verblijven flamingo’s, lepelaars en reigers.

 

Casarca - Tadorna ferruginea

Marmereend - Marmaronetta angustirostris

Dodaar - Tachybaptus ruficollis

Flamingo - Phoenicopterus roseus

Kaalkopibis - Geronticus eremita

Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus

Blauwe Reiger - Ardea cinerea

Grote Zilverreiger - Ardea alba

Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta

Aalscholver - Phalacrocorax carbo

Visarend - Pandion haliaetus

Arendbuizerd - Buteo rufinus

Torenvalk - Falco tinnunculus

Waterhoen - Gallinula chloropus

Meerkoet - Fulica atra

Zilverplevier - Pluvialis squatarola

Rosse Grutto - Limosa lapponica

Groenpootruiter - Tringa nebularia

Oeverloper - Actitis hypoleucos

Steenloper - Arenaria interpres

Bonte Strandloper - Calidris alpina

Geelpootmeeuw - Larus michahellis

Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus

Reuzenstern - Hydroprogne caspia

Visdief - Sterna hirundo

Grote Stern - Thalasseus sandvicensis

Palmtortel - Spilopelia senegalensis

Koekkoek - Cuculus canorus

Steenuil - Athene noctua

Zwartkruintsjagra - Tchagra senegalus

Iberische Klapekster - Lanius meridionalis

Kuifleeuwerik - Galerida cristata

Grauwe Buulbuul - Pycnonotus barbatus

Cetti's Zanger - Cettia cetti

Iberische Tjiftjaf - Phylloscopus ibericus

Westelijke Orpheusgrasmus - Sylvia hortensis

Zwarte Spreeuw - Sturnus unicolor

Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros

Diadeemroodstaart - Phoenicurus moussieri

Witte Kwikstaart - Motacilla alba

Vink - Fringilla coelebs